משחקי הפעלה

משחקי הפעלה ליחיד משלבים תנועה של כדור עם מתקנים שונים
כאן רוכש הילד את משמעות כיוונים, למעלה , למטה, המרחק בין עצמים ויחסי הגומלין ביניהם

סגור