משיכה ותנועה

צעצועי משיכה מוסיפים גוון ודמיון לילד
חיות הנמשכות עם חוט מהוות משחק חוויתי
     לילד שהחל ללכת רק לפני מספר חודשים    

סגור